Tutuklum Sohbet yetiskin
SPONSOR yetiskin


Tevfik Fikret Sılay Kimdir


Tevfik Fikret Sılay Biyografisi Hayatı

1. Dünya savaşı’nın hemen başında 2 Ağustos 1914 tarihinde talimgaha geldi. 9 aylık bir eğitimden sonra 10 Nisan 1915 tarihinde eğitimini tamamlayarak ayrıldı ,daha sonra zabit vekilliğine ve 16 temmuz 1916 tarihinde mülazımlığa (Subaylığa)terfi etti. Çanakkale savaşlarında bilfiil savaştı.

1.Dünya savaşında İttifak Devletleriyle birlikte savaştığımız Balkanlar da özellikle Galiçya Cephesinde destan yazan Osmanlı askerlerinin içinde harbin sonuna kadar silahlı olarak hizmette bulundu.

Bu arada Mustafa Kemal Paşa ile tanıştı.Mütareke imzalanınca Konya’ya dönen Tevfik Fikret Sılay Bey Akşehir mahkeme Reisliğine atandı.

Akşehir’de Hacı Bekir Efendi (Sümer) ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin şubesini açarak faal olarak çalıştı.

Akşehir Mahkeme Reisi iken askere çağrılan Tevfik Fikret Sılay, 11 Ağustos 1921 tarihinde tekrar orduya katıldı.

Mustafa Kemal Paşa’nın Yaveri olarak görev yaptı ve Batı Cephesinde yapılan bütün savaşlara iştirak etti. 9 Eylül 1922 İzmir’in düşmandan kurtulduğu gün; şehre Mustafa Kemal Paşa ile birlikte girdi.

1890 yılında Konya’nın Sille kasabasında doğdu. Babası Ali Efendi,annesi Mümüne Adviye Hanımdır.

İlk ve orta okulu Konya’da bitirdi.23 haziran 1905’de Konya Mülkiye İdadisi’nden mezun olduktan sonra İstanbul’a gitti. Darülfünun Hukuk (İstanbul Üniversitesi) Mektebine kaydoldu. 25 Eylül 1914’de ‘ALA” derece ile şehadetname (diploma) aldı.

Konya İstinaf Mahkemesi Mukayyetliği görevinde 1909 tarihinde işe başladı. 8 Mayıs 1911 tarihine kadar bu görevde kaldı.

8 Mayıs 1911’de terfien Karaman Bidayet hukuk Mahkemesi zabit Kitabetliği ve 1913 yılına kadar Karaman icra memurluğu görevlerinde bulundu.
Kategori
: Biyografi
Yazar
: admin
Etiketler
:


Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

SPONSOR yetiskin