Tutuklum Sohbet yetiskin
SPONSOR yetiskin


Aristopfanes Kimdir


Aristopfanes Kimdir

Aristopfanes Kimdir

Aristopfanes Biyografisi

M Ö 426’da Büyük Dionysia bayramında yarışmaya katılan ve bilinen ikinci oyunu olan günümüze ulaşmayan Babylonioi (“Babilliler”) komedyasında Atina devletini ve yöneticilerini küçük düşürdüğü gerekçesiyle zamanın “demagog”u Kleon tarafından hakkında kovuşturma açılmıştır.

Aristofanes geleneklere bağlı ve her yeniliğe tepki gösteren bir yazardı. Düşüncelerinde tutucuydu. Edebiyatta ve sanatta yapılan yenilikleri pek beğenmezdi.

Yazarın tutumu Sophistlere ve doğal olarak Socrates‘e karşı da aynıydı; çünkü Aristofanes’in gözünde bunlar tehlikeli ihtilalcilerdi, gelenekleri yıkan, töreleri saymayan düşünürlerdi.

Tüm bunlara rağmen, MÖ 411’de yazdığı “Lysistrata” oyununda gerçekleşeceğini umduğu barışı tesis etme görevini kadınlara verir. Bu durum, kadınların yurttaş bile sayılmadıkları Atina toplumu açısından önemli bir adımdır.

Aristopfanes‘in yazarlık yaşamı MÖ 427’de başladığı sırada, yunan siteleri birbirleriyle savaşmaktaydılar. Bu çatışmalar yirmi yedi yıl kadar sürdü ve İsparta’nın Atina’yı yenmesiyle MÖ 404 yılında sonuçlandı.

İlk komedyası (yitik) Dazia/es’i (“Şölenciler”) yaklaşık olarak MÖ 427’de yirmi üç yaşında iken yazmış ve yaşamının sonuna değin hemen her yıl bir ya da iki komedya ile yarışmalara katılmıştır.

MÖ 450 – MÖ 380 yılları arasında yaşamış bir komedya yazarıdır. Eserlerinde devrin tanınmış kişilerini ve bazı toplum olaylarını yermiştir. Bu eserlerde kaba şakalar, küfürler, argo sözler bolca yer alır.

Aristopfanes, MÖ 450 yılında Atina‘da doğmuştur. Babasının adı Philippos’dur. Eski Yunanlı komedya şairi. “Eski Komedya” ve “Orta Komedya” türlerindeki oyunları günümüze kalmış tek Atinalı komedya şairidir. Adı “görüşünüz kusursuz, en iyi” anlamına gelir.
Kategori
: Biyografi
Yazar
: admin
Etiketler
:


Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

SPONSOR yetiskin